AWS là gì ?

AWS Cloud là viết tắt của Amazon Web Services Cloud, là một nền tảng dịch vụ điện toán đám mây toàn diện do Amazon phát triển. AWS cung cấp một loạt các dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin theo yêu cầu thông qua internet, cho phép các doanh nghiệp và cá nhân lưu trữ dữ liệu, xử lý và phân tích thông tin, và triển khai các ứng dụng mà không cần phải đầu tư vào phần cứng hoặc duy trì máy chủ vật lý.

AWS là gì ? Các dịch vụ chính của AWS bao gồm:

 1. Tính toán (Compute):
  • Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): Cung cấp các máy chủ ảo có thể tùy chỉnh để chạy ứng dụng.
  • AWS Lambda: Cho phép chạy mã mà không cần quản lý máy chủ, thường được sử dụng cho các ứng dụng serverless.
 2. Lưu trữ (Storage):
  • Amazon S3 (Simple Storage Service): Dịch vụ lưu trữ đối tượng có khả năng mở rộng cao, sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bất kỳ đâu trên web.
  • Amazon EBS (Elastic Block Store): Lưu trữ khối được sử dụng với EC2.
 3. Cơ sở dữ liệu (Database):
  • Amazon RDS (Relational Database Service): Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ nhiều công cụ như MySQL, PostgreSQL, và Oracle.
  • Amazon DynamoDB: Cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng cao.
 4. Mạng (Networking):
  • Amazon VPC (Virtual Private Cloud): Tạo ra một mạng ảo riêng để triển khai các tài nguyên AWS.
  • Amazon Route 53: Dịch vụ DNS (Domain Name System).
 5. Phân tích (Analytics):
  • Amazon EMR (Elastic MapReduce): Công cụ để xử lý dữ liệu lớn.
  • Amazon Kinesis: Xử lý dữ liệu phát trực tuyến thời gian thực.
 6. Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (Machine Learning):
  • Amazon SageMaker: Nền tảng để xây dựng, huấn luyện và triển khai mô hình học máy.
  • Amazon Rekognition: Dịch vụ nhận diện hình ảnh và video.
 7. IoT:
  • AWS IoT Core: Kết nối và quản lý các thiết bị IoT.
  • AWS IoT Greengrass: Cho phép các thiết bị chạy mã cục bộ, thực hiện các chức năng máy học và giao tiếp với các thiết bị khác ngay cả khi không có kết nối internet.
 8. Bảo mật (Security) và Quản lý danh tính:
  • AWS IAM (Identity and Access Management): Quản lý quyền truy cập và kiểm soát bảo mật.
  • AWS KMS (Key Management Service): Quản lý khóa mã hóa.

Lợi ích của AWS:

 • Khả năng mở rộng: Dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp các dịch vụ theo nhu cầu.
 • Tiết kiệm chi phí: Trả tiền theo mức sử dụng, không cần đầu tư lớn vào hạ tầng phần cứng.
 • Bảo mật cao: AWS cung cấp các công cụ và dịch vụ bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và ứng dụng.
 • Độ tin cậy: AWS đảm bảo tính khả dụng và dự phòng cao với các trung tâm dữ liệu toàn cầu.
 • Đa dạng dịch vụ: Cung cấp hàng trăm dịch vụ từ lưu trữ, xử lý, phân tích, AI/ML, IoT, đến bảo mật và quản lý danh tính.

AWS là một trong những nền tảng đám mây phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp từ khởi nghiệp đến các tập đoàn lớn.

AWS là gì ?

Related posts