Điều khiển hệ lạnh kho kem và kho sữa chua Vinamilk – Dự án cải tạo kho lạnh Bình Định

Điều khiển hệ lạnh kho kem và kho sữa chua Vinamilk – Dự án cải tạo kho lạnh Bình Định – hệ tự động hóa sử dụng HMI và PLC siemens

Điều khiển hệ lạnh kho kem và kho sữa chua – Dự án cải tạo kho lạnh Bình Định – hệ tự động hóa sử dụng HMI và PLC siemens cùng các thiết bị chính như sau:

  • 2 dàn lạnh kho kem
  • 2 bình tràn dịch cho kho kem
  • 1 dàn lạnh cho khu soạn kem
  • 1 bình tràn dịch cho khu soạn kem
  • 1 bình tách lỏng
  • 2 dàn lạnh cho kho sữa chua
  • 1 bình tràn dịch co kho sữa chua
  • Tủ điện động lực và điều khiển trung tâm.
  • Van ga, van nước và thiết bị điều khiển.
  • Vật tư lắp đặt: đường ống ga, đường ống nước, cách nhiệt, ga lạnh, dây cáp điện động lực và điều khiển và vật tư phụ lắp đặt.

Bản vẽ thiết kế điện và lạnh dùng PLC và HMI Siemens – Hệ thống lạnh điểu khiển dàn lạnh kho kem kho sữa chua và dàn lạnh xuất hàng


Hình ảnh thực tế điện lắp đặt và thi công tại công trình Điều khiển hệ lạnh kho kem và kho sữa chua

Bản vẽ thiết kế điện động lực và hệ thống điều khiển bằng EPLAN Electric P8 –> Tải file gốc tại đây

Vinamilk_BinhDinh-AsBuilt

Chương trình PLC và giao diện HMI hệ điều khiển hệ thống chiller sử dụng dòng PLC S7-1200 và HMI Siemens comfort 12 inches

Tải chương trình PLC tham khảo tại đây

Tải giao diện HMI tham khảo tại đây

Related posts