Thiết kế và thi công tủ điện động lực và điều khiển cho cụm 2 dàn ngưng gồm 12 quạt và 2 bơm nước | dự án #3 Minh Phú Hậu Giang | PLC và HMI Mitsubishi

Điện động lực và điều khiển trong hệ thống lạnh – dàn ngưng | công trình Minh Phú

Điện động lực và điều khiển trong hệ thống lạnh được mô tả cho hệ thống gồm:

1. Hệ thống dàn ngưng 3000kW
2. Hệ thống thiết bị lạnh trung tâm NH3, bao gồm:
– Dàn ngưng tụ bay hơi.
– Tủ điện động lực và điều khiển dàn ngưng.
– Van ga, van nước và thiết bị điều khiển.
– Vật tư lắp đặt: đường ống ga, đường ống nước, ga lạnh, dây cáp điện động lực và
điều khiển và vật tư phụ lắp đặt

Bản vẽ thiết kế điện và lạnh


Hình ảnh thực tế điện lắp đặt và thi công tại công trình

Hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống điều khiển dàn ngưng – 3000kW

HDVH-DAN-NGUNG-MINH-PHU_nologo

Chương trình PLC và giao diện HMI hệ điều khiển dàn ngưng sử dụng dòng Q02 PLC mitsu và Got1000 HMI

Tải chương trình PLC tham khảo tại đây

Tải giao diện HMI tham khảo tại đây

Related posts