PLC và SCADA kho lạnh ACC dùng phần cứng và mềm schneider cho kho lạnh dự án #11

PLC và SCADA kho lạnh giám sát và điều khiển trực tiếp tại tủ điện, phòng điều khiển và remote giám sát bằng điện thoại dùng phần cứng và mềm schneider

PLC và SCADA kho lạnh – Điều khiển PLC schneider và giám sát SCADA trong hệ thống lạnh được mô tả cho hệ thống gồm:

– 01 cụm máy nén trục vít giải nhiệt nước hiệu Bitzer, công suất lạnh: 331 kW/cụm (Te =
+5°C/Tc = +40oC).
– 06 dàn lạnh hiệu Guentner cho kho mát, công suất: 35kW/dàn (Te = +5°C/Troom = +15oC).
– 01 dàn lạnh hiệu Guentner cho kho dược, công suất: 10kW/dàn (Te = +5°C/Troom = +15oC).
– 02 tháp giải nhiệt hiệu Liangchi công suất giải nhiệt: 60RT/tháp.
– 02 bơm nước tháp giải nhiệt hiệu Ebara (1 chạy, 1 dự phòng).
– 01 lô van gas, van nước và thiết bị điều khiển.
– 01 tủ điện động lực và điều khiển trung tâm.
– 01 lô vật tự lắp đặt hệ thống lạnh: đường ống gas, ống nước, cách nhiệt, cáp điện động lực và
điều khiển, gas lạnh, dầu lạnh và vật tư phụ lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lạnh.

Bản vẽ thiết kế điện và lạnh dùng PLC HMI và SCADA schneider dùng cho kho lạnh


PLC và SCADA kho lạnh – Hình ảnh thực tế điện lắp đặt và thi công tại công trình

Hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống điều khiển

Chương trình PLC và giao diện HMI hệ điều khiển dàn ngưng sử dụng dòng PLC schneider M251 và HMI GTO

Tải chương trình PLC tham khảo tại đây

Tải giao diện HMI tham khảo tại đây

Tải trọn phần SCADA tham khảo tại đây

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP TRÌNH PLC HMI VÀ SCADA CỦA SCHNEIDER

Related posts