Thiết kế và thi công hệ thống điện động lực và điều khiển tự động kho khô công trình ACC gồm 3 máy nén Bitzer lên cụm và 2 tháp giải nhiệt, 7 dàn lạnh kho lạnh và giám sát hệ thống thông qua SCADA | Dự án #7 KCN Sóng Thần | HMI / PLC và Machine Expert Scada schneider

Điều khiển PLC schneider và giám sát SCADA dùng phần cứng và mềm schneider cho kho khô ACC An Lộc

Điều khiển PLC schneider và giám sát SCADA trong hệ thống lạnh được mô tả cho hệ thống gồm:

– 01 cụm máy nén trục vít giải nhiệt nước hiệu Bitzer, công suất lạnh: 331 kW/cụm (Te =
+5°C/Tc = +40oC).
– 06 dàn lạnh hiệu Guentner cho kho mát, công suất: 35kW/dàn (Te = +5°C/Troom = +15oC).
– 01 dàn lạnh hiệu Guentner cho kho dược, công suất: 10kW/dàn (Te = +5°C/Troom = +15oC).
– 02 tháp giải nhiệt hiệu Liangchi công suất giải nhiệt: 60RT/tháp.
– 02 bơm nước tháp giải nhiệt hiệu Ebara (1 chạy, 1 dự phòng).
– 01 lô van gas, van nước và thiết bị điều khiển.
– 01 tủ điện động lực và điều khiển trung tâm.
– 01 lô vật tự lắp đặt hệ thống lạnh: đường ống gas, ống nước, cách nhiệt, cáp điện động lực và
điều khiển, gas lạnh, dầu lạnh và vật tư phụ lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lạnh.

Bản vẽ thiết kế điện và lạnh dùng PLC schneider


Hình ảnh thực tế điện lắp đặt và thi công tại công trình

Hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống điều khiển

ACC-AN-LOC_Instruction-manual

Chương trình PLC và giao diện HMI hệ điều khiển dàn ngưng sử dụng dòng PLC schneider M251 và HMI GTO

Tải chương trình PLC tham khảo tại đây

Tải giao diện HMI tham khảo tại đây

Related posts