Full Tutorial PLC and HMI schneider program and design for chemical cool storage in Viet nam

Full Tutorial PLC and HMI schneider program and design for chemical cool storage in Viet nam

SQL Server login failure ? How to solve in connect SQL database to method connected from remote computer to connect database SQL server of other computer.

  • Create a new login user name and assign user right for this!
  • Set server authentication for this server by right click/Property/Security
  • Restart Server service & login again

Bài viết mô tả cách khai báo và tạo ra kết nối dữ liệu SQL từ 1 máy tính đến SQL của máy tính khác, nhằm thu thập dữ liệu, làm báo cáo, lập trình lưu trữ cảnh báo, biểu đồ, bảng biểu

Bài viết khác liên quan: Tạo giao diện điều khiển quạt bơm luân phiên theo thời gian chạy

Bài viết về kết nối và cấu hình databse SQL Server, sử dụng cho Machine Scada Schneider

https://youtube.com/watch?v=XgPnnxPUagk%3Ffeature%3Doembed

Xem thêm về kết nối SQL và cấu hình Firewall để mở port TCP 1433

Follow me with social network

https://www.facebook.com/AutomationMarketers
https://www.youtube.com/c/Weblog5me

“Đừng như hoa lá, đừng như cỏ

Phủ xuống hồn anh một tối đầy

Mà như hoa lá, mà như cỏ

Thức dậy tình anh những sớm mai.”

(#Thơ#NguyễnNhậtÁnh)

Related posts