Hardware configuration S7-1200 vs HMI comfort by TIA Portal

Hardware configuration S7-1200 vs HMI comfort by TIA Portal is very easy to select correct automation devices as CPU, IO module, communication module, network card and human machine interface type.

Bài viết mô tả cách sử dụng phần mềm TIA Portal để chọn lựa dòng sản phẩm PLC, các ngõ vào ra analog và digital, module truyền thông, màn hình hiển thị và cấu hình các giao thức kết nối mạng modbus, ethernet,….dễ dàng

Bài viết khác liên quan: Tạo giao diện điều khiển quạt bơm luân phiên theo thời gian chạy

Bài viết khác liên quan khác: kết nối SQL làm báo cáo trong Scada Machine Expert

Xem thêm về kết nối SQL cấu hình Firewall để mở port TCP 1433

Follow me with social network

https://www.facebook.com/AutomationMarketers

https://www.youtube.com/c/Weblog5me


“Đừng như hoa lá, đừng như cỏ

Phủ xuống hồn anh một tối đầy

Mà như hoa lá, mà như cỏ

Thức dậy tình anh những sớm mai.”

(#Thơ#NguyễnNhậtÁnh)

Related posts