[Machine Scada]_Alternative_Pump_Changeover

[Machine Scada]_[Alternative_Pump_Changeover] to create popup control to call pumps base on runtime each pump and auto-manual mode use machine scada expert schneider

Bài viết mô tả cách tạo ra popup điều khiển chuyển đổi bơm tự động theo thời gian thực chạy của mỗi bơm và điều khiển chạy dừng bơm qua 2 chế độ tự động hoặc chế độ tay dễ dàng.

Bài viết khác liên quan: Thiết kế giao diện ảnh động điều khiển bơm và quạt

Follow me with social network

https://www.facebook.com/AutomationMarketers

https://www.youtube.com/c/Weblog5me


“Đừng như hoa lá, đừng như cỏ

Phủ xuống hồn anh một tối đầy

Mà như hoa lá, mà như cỏ

Thức dậy tình anh những sớm mai.”

(#Thơ#NguyễnNhậtÁnh)

Related posts