Machine Scada create event and store into SQL database

Machine Scada create event and store value/event variable into SQL database of computer helpful for store many variable tags in a long time and want to import/export data quickly to tracking/monitoring/report in monly/yearly or maintenance mode

Nếu bạn đang dùng ecostruxure machine expert scada (EMES) của schneider để thiết kế giao diện giám sát và điều khiển bằng SCADA và lưu trữ dữ liệu trend/event /alarm trong SQL databse server thì bạn tham khảo bài viết này nhé.

Cấu hình project Setting trong EMES và chọn history format là Database, chọn lần lượt các Alarm/Event/Default database trỏ đến SQL database mà bạn cần lưu trữ

Nhớ tạo mới 1 Database để lưu trữ trong SQL Database dưới tên dự án của bạn để dễ kiểm soát nhé. Tạo luôn User và User Role như bài viết trước mình có đề cập nhé

Bài viết tạo mới database tham khảo: Login SQL server failed with user right and user role

Bài viết khác liên quan: Tạo giao diện điều khiển quạt bơm luân phiên theo thời gian chạy

Bài viết khác liên quan khác: kết nối SQL làm báo cáo trong Scada Machine Expert

Xem thêm về kết nối SQL cấu hình Firewall để mở port TCP 1433

Xem chuyển đổi runtime project từ máy tính lập trình sang máy chạy runtime

Follow me with social network

https://www.facebook.com/AutomationMarketers

https://www.youtube.com/c/Weblog5me


“Đừng như hoa lá, đừng như cỏ

Phủ xuống hồn anh một tối đầy

Mà như hoa lá, mà như cỏ

Thức dậy tình anh những sớm mai.”

(#Thơ#NguyễnNhậtÁnh)

Related posts