Machine Scada transfer runtime project to client computer

Machine Scada transfer runtime project to client computer from programming engineer computer. The programming computer shall be installed with build time license and client computer shall be with runtime license.

Bài viết mô tả cách chuyển dự án machine scada expert schneider từ máy tính lập trình sang máy tính chạy runtime của khách hàng. Điều kiện máy của khách hàng phải có runtime license và máy lập trình phải có buildtime license. Phần mềm được dùng là Ecostruxure machine scada expert 2020 studio

Bài viết khác liên quan: Tạo giao diện điều khiển quạt bơm luân phiên theo thời gian chạy

Bài viết khác liên quan khác: kết nối SQL làm báo cáo trong Scada Machine Expert

Xem thêm về kết nối SQL cấu hình Firewall để mở port TCP 1433

Follow me with social network

https://www.facebook.com/AutomationMarketers

https://www.youtube.com/c/Weblog5me


“Đừng như hoa lá, đừng như cỏ

Phủ xuống hồn anh một tối đầy

Mà như hoa lá, mà như cỏ

Thức dậy tình anh những sớm mai.”

(#Thơ#NguyễnNhậtÁnh)

Related posts