Phân biệt Rockwell installation media : ESD và Media và SaaS ?

Rockwell Automation cung cấp ba loại phương tiện cài đặt khác nhau: ESD (Electronic Software Delivery), Media (Physical Media), và SaaS (Software as a Service). Dưới đây là sự phân biệt giữa chúng:

 1. ESD (Electronic Software Delivery):
  • ESD là phương pháp cung cấp phần mềm thông qua việc tải xuống từ internet sau khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Thông thường, bạn sẽ nhận được một liên kết tải xuống và mã kích hoạt (activation code) để kích hoạt sản phẩm sau khi cài đặt.
  • ESD là phương tiện cài đặt thuận tiện và linh hoạt, cho phép bạn cài đặt phần mềm ngay lập tức mà không cần chờ đợi giao hàng vật lý.
 2. Media (Physical Media):
  • Media là các phương tiện vật lý như đĩa DVD hoặc USB chứa tập tin cài đặt phần mềm.
  • Sau khi mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được các đĩa hoặc USB chứa các tập tin cài đặt, cùng với mã kích hoạt nếu cần.
  • Media thích hợp cho những người dùng không có kết nối internet ổn định hoặc muốn lưu trữ một bản sao dự phòng của phần mềm.
 3. SaaS (Software as a Service):
  • SaaS là một dạng phân phối phần mềm dưới dạng dịch vụ trực tuyến, nơi bạn trả phí theo một mô hình thuê bao hàng tháng hoặc hàng năm để truy cập và sử dụng phần mềm.
  • Thay vì cài đặt phần mềm trên máy tính cá nhân, bạn truy cập vào ứng dụng thông qua trình duyệt web và sử dụng chúng từ xa.
  • SaaS thường đi kèm với các tính năng cập nhật tự động và hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp, và cho phép truy cập linh hoạt từ bất kỳ đâu có kết nối internet.

Tóm lại, ESD là cách cung cấp phần mềm thông qua tải xuống, Media là các phương tiện vật lý chứa tập tin cài đặt, trong khi SaaS là một dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập và sử dụng từ xa.

Related posts