What are the steps to create a SCADA system using Schneider PLC and HMI? – Ocean Gift project #12 – Long Hau industrial park

Schneider PLC HMI và SCADA được sử dụng cho hệ thống lạnh và kho lạnh giám sát và điều khiển trực tiếp tại tủ điện, phòng điều khiển và remote giám sát bằng điện thoại dùng phần cứng và mềm schneider

Schneider PLC HMI và SCADA kho lạnh – Điều khiển PLC schneider và giám sát SCADA trong hệ thống lạnh được mô tả cho hệ thống gồm:

üHệ thống giám sát và quản lý năng lượng cho nhà máy là một hệ thống đa chức năng. Hệ thống có thể kết nối với các thiết bị cơ, điện khác để điều khiển, giám sát từ xa và thu thập các dữ liệu (Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) phục vụ cho việc quản lý, bao gồm:

  – Hệ thống các máy nén lạnh kiểu trục vít;

  – Hệ thống các thiết bị chung đi kèm: dàn ngưng, bơm dịch,…;

  – Hệ thống các kho lạnh, kho mát, điều hòa không khí;

  – Hệ thống các băng chuyền chế biến;

  – Các đồng hồ đo đếm điện năng;

üCấu hình phần cứng hệ thống SCADA

  – Bộ điều khiển lập trình PLC tại tủ điện hệ thống lạnh;

  – Máy vi tính trung tâm;

  – Bộ lưu điện;

  – Máy in;

Giao diện thiết kế SCADA và hệ thống điện lạnh dùng PLC HMI và SCADA kho lạnh


Schneider PLC HMI và SCADA – Hình ảnh thực tế điện lắp đặt và thi công tại công trình

Hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống điều khiển

Huong-dan-van-hanh-scada-OG

Chương trình PLC và giao diện HMI và hệ Scada dùng Vijeo Citect – hệ điều khiển toàn bộ hệ thống lạnh sử dụng dòng PLC schneider M251 và HMIGTO

Tải chương trình PLC tham khảo tại đây

Tải giao diện HMI tham khảo tại đây

Tải trọn phần SCADA tham khảo tại đây

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP TRÌNH PLC HMI VÀ SCADA CỦA SCHNEIDER STEP BY STEP:

Related posts