Download refrigeration revit family – Thư viện thiết kế đồ họa mô hình bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp part#3

Download refrigeration revit family – Thư viện thiết kế đồ họa mô hình bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp part#3 – sử dụng các thư viện built sẵn để kỹ sư thiết kế nhanh hơn các mô hình bố trí thiết bị trong hệ thống lạnh

Download refrigeration revit family – Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – phần 3: thư viện các valve tiết lưu hand regulator valve, van đóng ngắt shutoff valve, van chặn – check stop valve, bộ lọc filter/strainer …

1. 148B5222-VCG25 danfoss shutoff valve

2. 148B5222-VCG25.0001 danfoss shutoff valve

3. 148B5243-FIA15 strainer wo filter

4. 148B5243-FIA15.0001 strainer wo filter

5. 148B5248-FIA20-25 strainer housing

6. 148B5248-FIA20-25.0001 strainer housing

7. 148B5248-FIA25 strainer housing

8. 148B5248-FIA25.0001 strainer housing

9. 148B5250 – VC 15A shutoff valve

10. 148B5250 – VC 15A.0001 shutoff valve

11. 148B5272- VC25A shutoff valve

12. 148B5272- VC25A.0001 shutoff valve

13. 148B5320-VCG20 shutoff valve

14. 148B5320-VCG20.0001 shutoff valve

15. 148B5350-VC 20A shutoff valve

16. 148B5350-VC 20A.0001 shutoff valve

17. 148B5409-SCA25 stop check valve

18. 148B5409-SCA25.0001 stop check valve

19. 148B5416- 32A hand regulated valve

20. 148B5416- REG32A hand regulated valve

Thư viện Download refrigeration revit family – thiết kế revit family thiết kế bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp


Hình ảnh thực tế sau khi lắp dặt tại công trình – Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp

Bộ sưu tập các thư viện thiết kế revit family để thiết kế đầy đủ tại đây –> Tải file gốc tại đây

Chương trình thiết kế 3D Revit 2022 —> Tải file tại đây

Related posts