Thư viện revit miễn phí dựng sẵn cho việc thiết kế 3D công trình lạnh công nghiệp part#6

Thư viện revit miễn phí thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – sử dụng các thư viện built sẵn để kỹ sư thiết kế nhanh hơn các mô hình bố trí thiết bị trong hệ thống lạnh

Thư viện revit miễn phí thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – phần 5: thư viện các valve tiết lưu hand regulator valve, van đóng ngắt shutoff valve, van chặn – check stop valve, bộ lọc filter/strainer, tủ điện điều khiển, thang máng điện ….

1. BCCA 610X3000 high pressure reveiver

2. BCHA 1500X4500 low pressure reveiver

3. Water Tank / cool water receiver

4. BE NUOC_2700x1600x1100 water tank

5. BINH CAO AP RB 1600X6300 high pressure reveiver

6. BINH ECO 610×2000 RB Eco reveiver

7. Binh gom dau cua LPR 273X450 Oil separator

8. BINH HA AP 1067X3000 RB low pressure reveiver

9. BINH NGƯNG UCW110 evaporator condensor

10. BINH TG 1067X2500 RB binh trung gian

Xem video bên dưới để lại email để mình phân quyền download các file trên nhé các bạn.

Thư viện thiết kế revit family thiết kế bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp


Hình ảnh thực tế sau khi lắp dặt tại công trình – Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp

Bộ sưu tập các thư viện thiết kế revit family để thiết kế đầy đủ tại đây –> Tải file gốc tại đây

Chương trình thiết kế 3D Revit 2022 —> Tải file tại đây

Related posts