Industrial refrigeration revit family library from my project for free download part#5

Industrial refrigeration revit family library which used for 3D drawing for design faster base on existing library such as valve, control panel, ladder, tray or tank/pumps….

Thư viện revit thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – sử dụng các thư viện built sẵn để kỹ sư thiết kế nhanh hơn các mô hình bố trí thiết bị trong hệ thống lạnh

Thư viện revit thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – phần 5: thư viện các valve tiết lưu hand regulator valve, van đóng ngắt shutoff valve, van chặn – check stop valve, bộ lọc filter/strainer, tủ điện điều khiển, thang máng điện ….

1. 148H3194-38 liquid level switch

2. 2412+183-20 OFV pressure regulator

3. 2512+052-740 liquid level gauge

4. 2512+055-1550 liquid level gauge

5. 1144530_3D_00SB1B -2 TC2 compressor

6. AKS 33 pressure transmitter

7. TU DIEN

8. ANGLE VALVE-15

9. Ball Valve DN50

10. BCA 711 high pressure reveiver

Thư viện thiết kế revit family thiết kế bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp


Hình ảnh thực tế sau khi lắp dặt tại công trình – Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp

Bộ sưu tập các thư viện thiết kế revit family để thiết kế đầy đủ tại đây –> Tải file gốc tại đây

Chương trình thiết kế 3D Revit 2022 —> Tải file tại đây

Related posts