Thư viện revit thiết kế revit family thiết kế bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp part#4

Thư viện revit thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – sử dụng các thư viện built sẵn để kỹ sư thiết kế nhanh hơn các mô hình bố trí thiết bị trong hệ thống lạnh

Thư viện revit thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – phần 1: thư viện các valve tiết lưu hand regulator valve, van đóng ngắt shutoff valve, van chặn – check stop valve, bộ lọc filter/strainer …

1. 148B6210-VC 150A.0001 shutoff valve

2. 148B6200-VCG 150.0002 shutoff valve

3. 148B6130- VC 125A.0001 shutoff valve

4. 148B6020-VCG100.0001 shutoff valve

5. 148B6004-SCA 100

6. 148B5910- VC 80 shutoff valve

7. 148B5830- VC 65A shutoff valve

8. 148B5802-SCA65 stop check valve

9. 148B5802-65 shutoff valve

10. 148B5800-VCG65 shutoff valve

Thư viện thiết kế revit family thiết kế bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp


Hình ảnh thực tế sau khi lắp dặt tại công trình – Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp

Bộ sưu tập các thư viện thiết kế revit family để thiết kế đầy đủ tại đây –> Tải file gốc tại đây

Chương trình thiết kế 3D Revit 2022 —> Tải file tại đây

Related posts