Thư viện thiết kế revit family thiết kế bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp part#2

Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – sử dụng các thư viện built sẵn để kỹ sư thiết kế nhanh hơn các mô hình bố trí thiết bị trong hệ thống lạnh

Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – phần 1: thư viện các valve tiết lưu hand regulator valve, van đóng ngắt shutoff valve, van chặn – check stop valve, bộ lọc filter/strainer …

1. 032F6220-ECRA32 solenoid valve

2. 042H1128-EVRA40 solenoid valve

3. 032F6220-ECRA32.0001 solenoid valve

4. 042H1128-EVRA40.0001 solenoid valve

5. 45 deg Elbow Long Radius – Butt Welded – CS

6. 148B3740_SNVST Gauge Valve

7. 148B3740_SNVST.0001 Gauge Valve

8. 148B3740-SNVST Gauge Valve

9. 148B3740-SNVST.0001 Gauge Valve

10. 032F3050-EVR15 solenoid valve

11.148B5200-VCG1 inlet connection

12. 148B5200-VCG1.0001 inlet connection

13.148B5200-VCG15 inlet connection

14. 148B5212-15 Danfoss Hand expansion valve

15. 148B5212-REG15 danfoss hand expansion valve

16. 148B5212-REG15.0001 danfoss hand expansion valve

17. 148B5214- REG20-25 danfoss hand expansion valve

18. 148B5214- REG20-25.0001 danfoss hand expansion

19. 148B5214- REG25 danfoss hand expansion valve

20. 148B5214- REG25.0001 danfoss hand expansion valve

Thư viện thiết kế revit family thiết kế bản vẽ 3D cho ngành lạnh công nghiệp


Hình ảnh thực tế sau khi lắp dặt tại công trình – Thư viện thiết kế revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp

Bộ sưu tập các thư viện thiết kế revit family để thiết kế đầy đủ tại đây –> Tải file gốc tại đây

Chương trình thiết kế 3D Revit 2022 —> Tải file tại đây

Related posts