Thư viện revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp

Thư viện revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – sử dụng các thư viện built sẵn để kỹ sư thiết kế nhanh hơn các mô hình bố trí thiết bị trong hệ thống lạnh

Thư viện revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp – phần 1: thư viện các valve tiết lưu hand regulator valve, van đóng ngắt shutoff valve, van chặn – check stop valve, bộ lọc filter/strainer …

1. 3m_32-160_2_2 Ebara motor

2. 3m_65-160_9-2 Ebara motor

3. 006-0052-FA15 Filter

4. 006-0052-FA15.0001 Filter

5. 006-0052-FA20 Filter

6. 006-0052-FA20.0001 Filter

7. 6FE-50Y may nen bitzer 1

8. 6FE-50Y may nen bitzer 2

9. 6FE-50Y may nen bitzer 3

10. 032F3050-EVR15 solenoid valve

11. 032F3050-EVR15.0001 solenoid valve

12. 032F6207-15-25 solenoid valve

13. 032F6207-15-25.0001 solenoid valve

14. 032F6207-20-25 solenoid valve

15. 032F6207-20-25.0001 solenoid valve

16. 032F6207-EVRA20-15 solenoid valve

17. 032F6207-EVRA20-15.0001 solenoid valve

18. 032F6207-EVRA25 solenoid valve

19. 032F6207-EVRA25.0001 solenoid valve

20. 032F6220-32 solenoid valve

Bản vẽ thiết kế 3D tham khảo cho các hệ thống lạnh bên dưới


Hình ảnh thực tế sau khi lắp dặt tại công trình – Thư viện revit family thiết kế 3D cho ngành lạnh công nghiệp

Bộ sưu tập các thư viện family để thiết kế đầy đủ tại đây –> Tải file gốc tại đây

Vinamilk-Lam-Son-AsBuilt

Chương trình thiết kế 3D Revit 2022 —> Tải file tại đây

Tải chương trình PLC tham khảo tại đây

Tải giao diện HMI tham khảo tại đây

Related posts